Vet du det här om bälteslagen för buss?

De senaste åren har det hänt ett antal olyckor med buss, och detta är ett av skälen till att Transportstyrelsen den 1 oktober 2018 skärpte reglerna om när busspassagerare ska påminnas om att använda bälte. Att alla som är 3 år eller äldre ska använda bälte i redan lagkrav sedan tidigare. Tätortstrafik är undantagen.

Givetvis kan föraren inte själv kontrollera att alla passagerare använder bälte. Men det är obligatoriskt att påminna, t ex via högtalarsystemet, om hur viktigt det är att alla använder bälte. De nya reglerna gäller bussar i beställningstrafik samt bussar i linjetrafik med få stopp.

Påminnelse ska göras varje gång nya passagerare stigit på bussen. Påminnande skyltar, digtala eller analoga, ska också finnas i bussen. Den som är ansvarig för informationen är enligt Transportstyrelsen ”förare, ombordpersonal. ledsagare eller ledare för en grupp”.